HEM / DEP-TEKNIKEN / Luftrenare mot virus

Luftrenare som hjälper mot virus såsom Corona - COVID-19

Luftrenare från Emundans är testade av bland annat KTH (Kungliga Tekniska Högskolan) och resultatet talar sitt tydliga språk. Luftrenare med DEP-tekniken fångar även upp farliga micropartiklar såsom virus, gas eller oljedimma.

2.4.1 Partiklar

Partiklar klassas olika på grund av partikelstorlek. De farligaste partiklarna är de minsta Nanopartiklarna som har en partikeldiameter på 0,0001-0,05 μm och kan bestå av gasmolekyler, mindre virus eller metallstoft.

Nästa partikelstorlek kallas ultrafina partiklar och har en partikeldiameter på 0,05-0,1μm. Dessa kan vara exempelvis oljedimma, större virus eller metallstoft samt tobaksrök. Submikrona partiklar har en partikelstorlek på 0,1-1μm och omfattar till exempel bakterier samt tobaksrök.

Grova partiklar är klassade som större än 1μm och kan vara bland annat damm, pollen och synlig smuts. Partiklar blir synliga för ögat när de blir större än 20μm. 

19 

Luftföroreningar i form av partiklar har även andra benämningar beroende på storlekar där man använder betäckningen PM, ” Particulate Matter”, följt av en siffra som talar om vilket storleksområde partiklarna tillhör i μm. PM betäckningarna är listade i Tabell 2 nedan. Fraktion Storleksområde(μm)

PM10 <= 10
PM 2,5 <=2,5
PM1 <=1
Submikrona (UFP eller UP) <=0,1

2.4.2 Hälsoeffekter

Olika stora partiklar tros ha olika påverkan på människans hälsa och vissa partiklar har direkt effekt medan andra har långtidsverkande effekter på hälsan. Det som är bevisat är att höga partikelnivåer har direkt påverkan på: ökningen av användningen av astma och allergimedicinering (mest luftrörsvidgande medel) hjärtflimmer hos särskilt känsliga en lätt ökning av hjärtfrekvensen. Det är dessa anledningar som man tror påverkar antalet akuta sjukhusbesök i storstäder och dödstal.

I en studie på 73 svenska kommuner visade att RRAD (Respiratory Restriction Activity Days)

(14) ökade när halter av partiklar i luften ökade. De mer långtidsverkande effekterna från höga partikelnivåer är att de: kan orsaka lungcancer (särskilt luftburna dieselpartiklar) som redan är sjuka är mer utsatta och kan under långtidsexponering bli sämre hämmar lungornas utveckling och det ökar risken för att barnen ska få sämre lungfunktion som vuxna.

Testet visar samband mellan partiklar i luften och ökningen av negativa hälsoeffekter som visat sig efter undersökningar av WHO. Samband mellan partiklar i luften och ökning av negativa hälsoeffekter enligt WHO. 

De som är mest utsatta är bland annat: Barn är känsliga under sin utveckling och man har sett att exponering av höga luftföroreningshalter bidrar till att sänka utvecklingen i bland annat lungor och längdtillväxt. 

Redan sjuka människor. Luftföroreningar har visat sig försvåra tillfrisknande vid till exempel lungsjukdomar. I stora städer där luftföroreningshalten är högre vilket medför att befolkningen där löper större risk att insjukna i luftvägssjukdomar och andra hälsodefekter kopplade till partiklar.

DEP-tekniken

DEP-tekniken är ett effektiv, tyst och miljövänligt sätt att rena stora luftmängder.

Effektiva lösningar för ren luft.

Vi levererar lösningar. Kontakta oss så genomför vi mätningar av luftkvaliten i era lokaler.  Ni får svar på vilka åtgärder som krävs för att förbättra luftkvaliten.  Låt oss göra en provinstallation.  Är ni nöjda med resultatet levererar vi den utrustning ni behöver.

Emundans International AB
Floragatan 4, 582 73 Linköping Sweden Telefon vxl: +46 13 100177
E-post: info@emundans.com

Öppettider

Vardagar: 09.00-17.00
Lunch: 12.00-13:00

© Emundans AB  |  Om cookies  |  Sitemap
Powered by SiteSmart