HEM / ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Håll dig frisk och mer produktiv med luftrenare

Industri/Lager

Effektiva lösningar för ren luft

En investering i renare luft är en lönsam investering. Kontakta oss så genomför vi mätningar av luftkvaliteten i era lokaler.  Ni får svar på vilka åtgärder som krävs för att förbättra luftkvaliteten.  Låt oss göra en prov-installation hos er.
Är ni nöjda med resultatet levererar vi den utrustning ni behöver.

Butiker/Kontor

Bra luft är nödvändigt för ett bra arbetsresultat

Många människor upplever besvär, symtom, obehaglig lukt och sensorisk
irritation, som de relaterar till inomhusmiljön i de byggnader där de bor eller arbetar. Det har skett en allmän ökning i samhället av överkänslighet i form av astma och allergier.

Skolor/Daghem

Barn är mer exponerade då de rör sig mer och närmare golvet

Miljöer i skolor och daghem är särskilt belastade med luftburna föroreningar och damm eftersom många personer vistas samtidigt på en begränsad yta.

I skolor och på daghem är värdena generellt högre än i bostäder.

Den höga mängden partiklar utgör ett gissel för allergiker och astmatiker. 
Ökad sjukfrånvaro, försämrad koncentrationsförmåga och försämrad inlärningsförmåga blir konsekvenserna.

Bostäder

Ta särkild hänsyn till känsliga personer

I västvärlden är vi inomhus i genomsnitt 90 procent av vår tid.
Inneluftens kvalitet har stor betydelse för hur vi mår och för vår hälsa.

Cirka en tredjedel av befolkningen har allergi eller annan överkänslighet som ställer extra krav på luftens kvalitet.

I många fall behövs någon form av luftrening för att vi ska må bra och kunna fungera.

Skillnaden mellan luftrenare med DEP-tekniken mot andra luftrenare

SE SKILLNADEN - JÄMFÖR »
DEP-tekniken

DEP-tekniken är ett effektiv, tyst och miljövänligt sätt att rena stora luftmängder.

Effektiva lösningar för ren luft.

Vi levererar lösningar. Kontakta oss så genomför vi mätningar av luftkvaliten i era lokaler.  Ni får svar på vilka åtgärder som krävs för att förbättra luftkvaliten.  Låt oss göra en provinstallation.  Är ni nöjda med resultatet levererar vi den utrustning ni behöver.

Emundans International AB
Floragatan 4, 582 73 Linköping Sweden Telefon vxl: +46 13 100177
E-post: info@emundans.com

Öppettider

Vardagar: 09.00-17.00
Lunch: 12.00-13:00

© Emundans AB  |  Om cookies  |  Sitemap
Powered by SiteSmart